SHARE

„С изменението, което правим днес, създаваме ново звено, абсолютно независим прокурор“ [Borissov], който ще се избира от 2/3 от прокурорската колегия, която единодушно подкрепи кандидатурата на бъдещия главен прокурор (състояща се от 11 членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, и петима членове, избрани от Народното събрание).

– рецепта за „Венециански тюрлюгювеч по банкянско-сарайски“

 

SHARE