Състоянието на човешките права в България – какви права, какви хора?

Състоянието на човешките права в България – какви права, какви хора?

SHARE

От Надежда Цекулова във Фейсбук

2019 – човешките права в цифри:
– 13 осъдителни решения на ЕСПЧ срещу България
– 497 висящи жалби срещу България пред ЕСПЧ
– 169 неизпълнени решения на ЕСПЧ, които се наблюдават от Комитета на министрите на Съвета на Европа

– 10 401 лица са настанени в специализирани институции за възрастни, още 2468 са чакащи за настаняване
– Реформата в домовете за възрастни предвижда 3,3 млн. лв. да бъдат вложени в услуги в общността, а 38 млн. да отидат за създаване на нови резидентни услуги
– Три НПО внесоха иск в Съда на ЕС срещу ЕК за финансиране на инициативи, които водят до сегрегация на хора с увреждания в България

  • в ЦНСТ за деца и младежи да се настаняват „деца на възраст 5 и 35 години“. Други проблеми, констатирани от изследователите: свръхмедикализация на децата; имобилизиране на деца (връзване) с механични средства; различни форми на занемаряване; изолация – освен изолирането в ЦНСТ, някои деца са изолирани в пространството на ЦНСТ по начин, който изключва комуникация с други деца или възрастни; липса на лично пространство; унижаващи достойнството практики.

– 2338 са издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие по реда на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН)
– България пада от 18-о на 49-о място в индекса за равнопоставеност на половете на Световния икономически форум
– 99,14% от ползващите обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст са жени, както и 90,3% от ползващите обезщетение за гледане на болен член на семейството
– Най-малко ¼ от всички родили през годината жени са били обект на дейност, класифицирана като насилие в доклад на специалния докладчик на ООН по въпросите на насилието над жени

  • В няколко антиромски акции (с. Войводиново през януари и в гр. Габрово през април) стотици хора, включително деца, възрастни и хора с увреждания, бяха прогонени от единствените им жилища, без да им бъде осигурено никакво алтернативно настаняване.

– 26% от анкетирани задържани са се оплакали от полицейско насилие по време на задържане; 20% – от насилие вътре в полицейското управление
– 661 души са прекарали над 6 месеца в арестите без присъда и често пъти в нехуманни и унизителни условия на живот. За годината в арестите са регистрирани 5 суицидни опита и два смъртни случая

– Българското правителство пропуска да засече и задържи приблизително между 10 000 до 15 000 чужденци годишно, с цел да се избегне поемането на последваща отговорност по Дъблинския регламент или по споразуменията за реадмисия.
– Никакви интеграционни мерки или дейности не бяха достъпни за признатите бежанци или чужденците с предоставен хуманитарен статут. Така ситуацията на нулева интеграция на бежанците в България продължава вече шеста поредна година.

– Властите продължават да пренебрегват нуждата от законодателна уредба на редица права на нехетеросексуалните, транс и интерсекс хората, въпреки че за поредна година София Прайд отбеляза ръст в броя участници – над 6500 души шестваха на 8 юни в София в подкрепа на равноправието на тези групи.

Докладът на БХК за състоянието правата на човека през 2019 г. вече е достъпен в тук.

Заглавието е на ТерминалНО

SHARE