SHARE

„В живота винаги ще има някой, който ще иска да те смачка, но много повече хора ще срещнеш, които ще ти подадат ръка. Запомни от мен – всички сме грешни, но достойните хора ходят изправени.“

Стефан Данаилов

1942-2019

С благодарност за цитата към Георги Тошев, съавтор на автобиографичната книга на Стефан Данаилов „Романът на моя живот“

SHARE