SHARE

На 22 юни 2017 г. ви запознахме с действията на главния прокурор Сотир Цацаров и началника на НСО генерал-лейтенант Ангел Антонов относно инцидента със служебния автомобил на председателя на ВКС Лозан Панов. Преди това на 19 юни 2017 г. Софийската военноокръжна прокуратура издаде постановление (и дори го публикува!), в което се посочва, че няма никакви данни за умишлено повреждане на служебния автомобил на Панов от трети лица. В материала посочихме, че още на 9 юни 2017 г. главният прокурор разпорежда на началника на НСО – Ангел Антонов – да възстанови на служба и назначи на подходяща длъжност Калин Иванов, директор на Бюрото за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

На 1 септември 2017 г. ви запознахме и с хронологията на изпълнението на това разпореждане. На 11 юли 2017 г. на сайта на НСО е качен списък на крайното класиране и резерв след проведен трети етап на конкурс, обявен със заповед № 1193/21.06.2017 г., изменена със заповед № 1236/28.06.2017 Г., за длъжността „началник на сектор“. Конкурсът е спечелен от входящ № 1569, резерви няма. Предполагаме, че зад този номер стои кандидатът Калин Иванов.

Междувременно медийното отразяване на действията на главния прокурор и на началника на НСО принуждават президента Радев да реагира. Ангел Антонов е извикан в президентството, където му е заявено, че ако назначи Калин Иванов на служба в НСО, ще бъде освободен от заеманата длъжност, научи „Терминал 3“ от свои източници. В опит да запази доброто отношение на главния прокурор към себе си Антонов го запознава с поставения ултиматум. Отговорът на Цацаров е еднозначен – аз изпълнявам поетите от мен ангажименти, бъди така добър това да правиш и ти. Не ме интересуват проблемите ти при изпълнението на поетия ангажимент. Действай!

Не е известно дали Калин Иванов е потърсил правата си по съдебен ред, тъй като след проведения конкурс вероятно той е избраният кандидат. Известно е, че е посъветван от ръководни служители в администрацията на президента да подаде сигнал до Радев, в който да посочи нарушения и неспазване от страна на Антонов на Закона за НСО и на Правилника за неговото прилагане, както и факти и действия за злоупотреби със служебното положение от страна на началника на НСО. Сигналът е подаден от подставено лице чрез секретаря по правни въпроси и антикорупция Пламен Узунов до президента Радев в края на месец септември 2017 г.

В него е посочено, че за издръжката на резиденция „Кричим“ се разходват всяка година около 1 милион лева. Тази сума от бюджета на НСО се използва за развъждане на дивеч, отглеждане на зърнени култури, плодове и зеленчуци вместо за финансиране на основната дейност на службата.

В сигнала също така, се твърди, че Ангел Антонов е въвел лоши практики в организацията на дейността по изпълнение на основните функции на службата и управлението на човешките ресурси на НСО, което води до нагнетяване на напрежение у служителите, противопоставяне един на друг и демотивиране.

Посочен е и случай на използване на апартамент в почивната база на НСО от сестрата на Ангел Антонов за продължителен период от време, което е възпрепятствало настаняването на служители с техните семейства, предварително получили и заплатили карти за годишната си почивка.

Подобен случай ви посочихме и ние на 29 март 2017 г. – Антонов е закупил скъп и модерен часовник – Apple Watch Sport – с пари на НСО, като фактурата е осребрена от финансовата й служба. За какво е необходим посоченият часовник на НСО, службата така и никога не посочи.

Очаква се президентът Радев да предприеме необходимите действия за проверка на управленската дейност на Ангел Антонов, както и изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с нарушаването на закона от негова страна. Дали и как това ще се случи, предстои да разберем. Трябва да отчитаме все пак, че НСО охранява неговата съпруга Десислава Радева „поради конкретна застрашеност“, неясно каква, от встъпването му в мандата на 22 януари 2017 г. Интересно е също така дали ДАНС и МВР са потвърдили информацията, с която разполага НСО за застрашеността на Радева, както и дали са установили нейния източник.

Показателен е обаче начинът, по който функционира администрацията на Радев – чрез подставени лица и сигнали – и то за служба, за която носи пряка отговорност.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.