SHARE

Готви се процедура, по която подчинен на Цацаров прокурор да иска от ВСС временна санкция за тримата големи в съдебната власт.

От Александър Колев, в. „Сега“

Правосъдното министерство е на път да изготви процедура, която да може да бъде ползвана за бъдеща разправа с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и да доведе до негово евентуално временно отстраняване от поста.
От изявления на правосъдния министър Данаил Кирилов пред Канал 3 стана ясно, че вече са подготвени промени в закона за съдебната власт, които трябвало да дадат възможност за търсенето на отговорност на т.нар. трима големи в съдебната власт – председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС), както и на главния прокурор.

„От техническа страна проектът на ЗСВ беше завършен като работа от мен и екипа, който съм избрал да работи по този въпрос. Към момента осъществяваме финално съгласуване, което е на правно-техническо ниво. Имаме готовност да представим, коментираме и обсъждаме този проект“, обяви тържествено Кирилов. По думите на правосъдния министър се обхващали „всички аспекти на отговорността“. Според Кирилов отговорността била разделена на три правни режима. „Едната хипотеза касае случаите, когато имаме наказателно производство, тоест имаме данни за извършено престъпление. В тези случаи доразвиваме действията, които се извършват от разследващите органи, така че, за да се преодолеят всякакви съмнения за зависимост и невъзможност, да се проведе такова разследване“, разказва той. Кирилов твърди, че е предвиден механизъм на временно отстраняване по отношение и на „тримата големи“. „Нашият стремеж е да деперсонализираме изцяло дебата по този въпрос. Режимът е равен и е еднакъв за тримата“, обявява правосъдният министър.
Кирилов на практика обясни и какво е подготвило ръководеното от него министерство. Временно отстраняване ще може да има от момента на привличането на някой от тримата големи за обвиняем. След това разследващ орган чрез апелативен прокурор щял да уведоми Висшия съдебен съвет, след което с квалифицирано мнозинство от повече от 17 от общо 25-те членове ще се налага мярката „временно отстраняване“. Пред lex.bg Кирилов обяснил, че правото да сезира ВСС ще има всеки прокурор от апелативната специализирана прокуратура. Тук възниква основателният въпрос първо кой ще е този прокурор, който би повдигнал обвинение например на своя ръководител, какъвто се явява главният прокурор, и кой ще е този прокурор от специализираната прокуратура, който ще поиска неговото временно отстраняване.

Според Кирилов този режим нямало да се използва за административни нарушения на тримата големи, а за тях щели да важат правилата както за всички магистрати. „В този случай би следвало да бъде налице хипотезата, предвидена в конституцията, тоест ако е налице грубо нарушение на служебните задължения и е уронен престижът на съдебната власт, в тези случаи би могло пак ВСС да поиска прекратяване предсрочно на мандата“, твърди правосъдният министър. Подобно тълкуване и подход би довел до по-твърд курс срещу Панов и не само до отстраняване, а до прекратяване дори на мандата му. Сценарият обаче може да включва по-мек вариант с образуване на разследване и само временно отстраняване.

Всички тези законодателни упражнения определено са много странни, още повече че те се обвързват с искания и изисквания на Европейската комисия по линия на мониторинга на България в областта „Правосъдие и вътрешни работи“.

Въпросните забележки обаче се отнасят основно до фигурата на главния прокурор, до неговата практическа безконтролност, както и до невъзможност да се гарантира независимо и безпристрастно разследване на самия фактически господар на досъдебното производство. Управляващите обаче твърдят, че тримата големи са равнозначни и правилата трябва да са общи, без да отчитат, че главният прокурор може да нарежда проверки, да указва образуване на досъдебни производства, да влияе чрез т.нар. методическа помощ. Все неща, които председателите на върховните съдилища не могат да правят по какъвто и да било начин.

Вижте още тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.