SHARE

Споделяме призива на Николай Абаджиев и го подкрепяме:

Днес е последният ден, в който могат да се подават възражения относно Подробния устройствен план за Борисова градина, който, меко казано, е неадекватен и ще отвори път за орязването и застрояването на най-големия и посещаван софийски парк.

Да, знам, че си имате работа и че „е кво па чак толкова“ и „мен кой ще ме чуе изобщо“… и т.н.

Ако не знаете какво и на кого да пишете – ще ви кажа:

ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Мария Ачкова
Кмет на район Средец, СО
[email protected]

гл. арх. Здравко Здравков
Столична община
[email protected]

инж. Цветомир Жеков
Кмет на район Изгрев, СО
[email protected]

Любомир Дреков
кмет на район Лозенец, СО
[email protected]

Становище от

име / презиме /фамилия / адрес / телефон

Относно: Обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Проектът за подробен устройствен план противоречи на изискванията на журито на Столична община, с които задължителни изисквания от 2015 г. общината е възложила изработването на плана. Основните неспазени изисквания са:

Да не се допуска ново строителство.
Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка.
Да се изгради екологосъобразна стратегия за управление и опазването на биоразнообразието на парка и да не се допуска никаква намеса в резерватната част на парка.
Да се изяснят случаите с частните имоти в парка и да се възстановят територии към него.
Да се премахнат заведения и неприсъщи сгради.

Изрично условие в договора за възлагане на изработване на проект на ПУП парк „Борисова градина“ е проектирането да се извърши, като се спазва заданието, одобрено с Решение No 417/18.07.2013 г. на СОС, препоръките на журито от проведения конкурс и спечелилата конкурса устройствена концепция. Това изискване е нарушено многократно в настоящия проект за Подробен устройствен план (ПУП).

Подател: име/фамилия

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.