SHARE

На 1 март 2018 г. запознахме нашите читатели със „скромното“ тържество по случай 60-годишния юбилей на сивия кардинал на Пеевски в сектора за сигурност – Илко Желязков. Посочихме и част от присъствалите на тържеството в столичния ресторант „Проя“ в кв. Драгалевци. Всички те са били поименно поздравени от рожденика на песен от филма “Кръстникът”, приета от тях с бурни аплаузи.

Три месеца след юбилея е време да посочим как се развиват кариерите на избраните в сектора за сигурност.

На 24 април 2018 г. с широка подкрепа и без дебати народните представители избраха Антон Славчев за заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Дотогава Славчев беше директор на дирекция „Противодействие на корупцията“ в ДАНС.

На 23 май 2018 г. Недялко Недялков и Николай Ненков бяха определени за заместник-председатели на Държавна агенция „Национална сигурност“ на заседание на Министерския съвет. Срокът на техния мандат е пет години. Недялко Недялков заема тази длъжност от 2013 г. и решението се налага поради изтичане на досегашния му мандат. До юни 2017 г., когато е назначен за временно изпълняващ функциите на заместник-председател, Николай Ненков е директор на дирекция в ДАНС.

На 23 май 2018 г. правителството одобри промяна в Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, с която заместник-директорите на службата се увеличават от трима на четирима. На новия заместник-директор ще бъдат възложени функции, свързани с ръководството, организацията и осъществяването на контрол на дейността по осигуряване на вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност.

От 1 юни за заместник-директор на служба „Военна информация“ е назначен Янко Златанов, директор на дирекция в ДАНС.

И едно малко допълнение за бореца срещу корупцията и заместник-­председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество Антон Славчев. Завършил е Висшето военно-транспортно училище „Тодор Каблешков“, специалност „Технология и организация на железопътния транспорт“ и има придобита квалификационна степен „Бакалавър“.

Притежава магистьрска степен по право от Юридическия факултет на Великотьрновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. При представянето на кандидатурата му в Народното събрание е посочено, че като директор на дирекция в ДАНС през 2017 г. е ръководил седем успешни реализации, включително такива, свързани с борбата с корупцията (най-вероятно за тях знае ограничен кръг от хора, понеже обществото не се интересува от тези проблеми).

Във връзка с предложението за избирането му от Народното събрание Славчев е попълнил декларации обр. 4 и 5. От първата разбираме, че личната му карта е издадена от МВР – Полиция (в смисъл не друга служба на МВР, например Пожарна и аварийна безопасност).

От втората става ясно, че Славчев е придобил в гр. София през 2010 г. апартамент от 63 кв. метра срещу 18 639 лева “и приращение” и три броя паркоместа от общо 45 кв. метра срещу 10 610 лева “и приращение”. Читателите ще си кажат, че това дори са високи цени за град София.

През 2011 г. Славчев закупува една трета от остьклена тераса от… 244 кв. метра (!) срещу 38 000 лева. Не е посочено чии са другите две трети и с кого споделя остъклената тераса. Славчев декларира, че не притежава лек автомобил, който да паркира на трите паркоместа, които притежава. Не е посочил да ги отдава и под наем. Иначе наличните спестявания от 17 472 лева изглеждат напълно логични за служител от подобно ниво в ДАНС и КПКОНПИ, още повече че е декларирал годишна заплата за 2017 г. от 47 106 лева, което месечно представлява доход от 3925 лева (почти министерска или депутатска заплата).

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.