SHARE

Чл. 1

1) България е република с олигархично управление.
2) Държавната власт се разделя, или по-скоро поделя, между Борисов, Пеевски и Цацаров.
3) Равноотдалечен от трите власти е почетния председател на държавата д-р Ахмед Доган.
4) Държавната власт се охранява от Прокуратурата на Република България.

Чл. 2 Основни ценности

Република България участва в усвояването на средства от Европейския съюз.
Традиционната религия на страната е евразийския бабаитлък.
Паметниците на комунистическия режим са непрокосновени, но държавата пази гражданите от комунистите.

Чл. 3

Гербът на Република България е изправено златно прасе на тъмночервено поле във формата на щит. Щитът е поддържан от две златни изправени прасета, обърнати към щита от лява и дясна хералдическа страна. Под щита е изписано със златни букви „На прост човек кур се набива, Томиславе“.

Чл. 4

Народното събрание изпълнява нотариални функции като приема законите писани от х-л “Берлин”.
Председателят на Народното събрание е “проста кърджалийска п*тка”, поради което не може да бъде винена, че не прави разлика между масово изтребление и геноцид или къде е Пекин.

Чл. 5

Съдебната власт се упражнява от Прокуратурата и Специализирания съд.
За маловажни случаи се разрешава съдебната власт да бъде упражнявана от обикновени съдии, но е препоръчително това да се случва след поне една среща с г-н Пеевски.

Чл. 6
Изпълнителната власт се упражнява от апаратчици на Мафията и Кремъл, които могат по произход да бъдат калинки, агенти на Държавна сигурност и преподаватели и студенти на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УБИТ).
Правосъдният министър е закрилян и подпомаган от държавата в качеството му на слабоумен.

Чл. 7

1)Конституционния съд ще бъде оглавен от Цацаров след като получи нови правомощия.
2) Конституционния съд следи да не бъде прокарана някоя опасна реформа.

Чл. 8

1)Президент трябва да стане Борисов, затова най-добре да го избира Народното събрание вместо електората.
2) Ако президент не е лицето по ал. 1, институцията има основно церемониални функции.

Чл. 9

Създава се Сенат, който да приюти политическите трупове на прехода.

Чл. 10

1) В Република България не се допускат автономни териториални образувания – освен няколко руски бази и Сараите на почетния председател.
2) В Република България не се допускат граждански отряди, освен ако не са силно патриотични.
3) Под силно патриотични да се разбира основно към Русия.

SHARE