SHARE

Отиде си поредното дете жертва на домашно насилие. Този път убито от психично болен баща. Толкова е смразяващ телевизионния репортаж, че човек смътно чува гласа на психиатърката от болницата, която дава първо изявление. Жената, без дори да се усеща какво казва, споменава, че човекът е бил хоспитализиран в ступор и е изписан три дни по-късно. И тогава внезапно осъзнаваш какво чуваш – все едно дали си учил някои от науките за душата или просто си завършил гимназия. Ступор означава психоза и нищо друго. Тежка психоза от онези, при които болният излиза трайно извън реалността и е опасен и за себе си, и за другите. Как, по дяволите, се изписва човек след ступор на третия ден? Какво им става на тези доктори? Веднага загряваш, че ще изсипят обяснения от типа – нямаме право да го лекуваме без негово съгласие или нямаме условия – тече тавана, няма санитари, заплатите ниски. Хора, това е човешкия живот на застрашените. В случая детски живот на две годишно човече, което никога няма да порасне.  Как така се поема този риск да се пусне този човек? Процедура ли няма? Не е вярно. Има – при опасност за живота на болния и околните от психиатричната болница по служебен ред се завежда съдебна процедура от бързите – служебен адвокат, бързо производство и настаняване за лечение от един до три месеца.  Тогава защо това не е сторено? Отговор няма и няма и да има. 

Има и друго оправдание – „Няма механизъм за наблюдение на изписания психично болен”. Хич да няма механизъм, ако е родител на дете – има.  Психиатрията трябва да сигнализира Отдел „Закрила на детето“, защото пуска от болница родител с психоза без ремисия, което по дефиниция означава незадоволителен родителски капацитет, а това значи, че органите за закрила на децата трябва да следят как си гледа децата този ненадежден родител. Обаче и това не е направено. Пак ще ожалим клетото убито дете, пак ще се вайкаме, че няма механизми и закони, а не може ли някак само да си свършим работата – всеки своята, отговорно и почтено, и да не се държим сякаш психичната болест е няма нищо на фона на КОВИД, рак и инсулт.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.