SHARE

Тази събота и неделя (през последния уикенд на януари) ще се проведат изборите за органи на Софийската адвокатска колегия. ТерминалНО представя визията на група софийски адвокати-съмишленици, нарекли се „Адвокати за адвокатите“ и издигнали кандидатури за членове на управителните и контролни органи на САК. Кандидатурата за председател на Софийския адвокатски съвет е на адв. Стефан Марчев. Повече информация за екипа, целите и принципите на „Адвокати за адвокатите“ можете да откриете на тяхната Интернет страница.

Активна защита на професионалните права и електронна комуникация със съда искат адвокатите в София. Това показа проучване сред 6 000 столични адвокати, проведено между 13 и 22 януари от екип „Адвокати за адвокатите“.

Публичното представяне на анкетата „Желаните промени в адвокатурата и условията за упражняване на адвокатска професия“, в която са участвали 575 респонденти, бе представено на Дискусионен форум днес в конферентната зала на Съюза на юристите в София.

Цел на анкетното проучване е събиране на информация за степента на удовлетвореност на адвокатите при упражняване на тяхната професия, ролята на ръководните органи на адвокатурата за защита правата и интересите на адвокатите, грижата за допълнителна квалификация и развитие, спазване правилата на професията, нуждата от законодателни и нормативни промени.

Един от основните проблеми на защитниците се оказва „неоказване на дължимото уважение и съдействие от съда, органите на досъдебното производство и останалите органи и служби“, посочват 57 процента от участниците в анкетата. Почти 53 процента смятат, че прекомерната административна тежест пречи на работата на адвоката. Сред останалите проблеми на професионалната гилдия са нелоялната конкуренция и ниските адвокатски възнаграждения.

58 процента от участниците в анкетата, посочват като проблем недостатъчна институционална подкрепа и лошо взаимодействие между органите на софийската адвокатска колегия и съда. Това включва лоша нормативна уредба, бездействие на възложените по закон правомощия, липсата на дигитализация на дейностите, се вижда в резултатите от проучването.

Най-значително подобряване на дейността очакват адвокатите от електронната комуникация със съда – както сочат почти 82 процента от анкетираните. Липсата на електронна комуникация със съдилищата и невъзможността за електронна размяна на книжа, пречи сериозно на работата на адвокатите. Това кара много от колегите да губят време, което лесно може да бъде спестено и използвано за същинска адвокатска работа, особено при нивото на технологично развитие през 2020 г., посочва адвокат Стефан Марчев, кандидат за Председател на Софийски адвокатски съвет.

Липсата на електронизация при водене на електронни партиди на адвокатите, невъзможността за електронно подаване на документи за вписвания, са сочени като проблеми от 53 процента от анкетираните. 48 процента отбелязват невъзможността за електронни плащания, а 46 процента са недоволни липса на електронна библиотека.

За активна защита на адвокатските права, апелират 60 процента от анкетираните, а 50 процента очакват активно участие на гилдията в законодателния процес и провеждане на обществени консултации по важни проекти на нормативни актове.

Голяма част от адвокатите дават незадоволителна оценка на работата на органите на адвокатурата и очакват реални действия и прозрачност при взимане на решения, институционална подкрепа, актуализиране на нормативната уредба, прозрачност на дисциплинарното производство, въвеждане на електронни услуги за адвокати и осигуряване на допълнителни практически обучения за колегията.

Подобно проучване се прави за първи път, дава ясна насока за проблемите в адвокатската професия и възможните решениея, които ще са важни не само за адвокатите, но и за цялото общество.

SHARE