SHARE

Вече втора година продължават лутанията на търговците в дебрите на недомислиците и противоречията в промените на вече печално известната наредба Н-18. Едва няколко седмици преди да влезе в сила, голяма част от бизнесът осмисли какво се случва, а някои от добре подготвените, спрямо новите изисквания за СУПТО*, срещат затруднения с неговото ползване.

За проблемите, още през 2018, БАСБ (Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер) дава становище, че новите изисквания по Н-18 не са съобразени с технологичната среда и налагането на необосновани инвестици в устройства и методи за фискализация е недопустимо. Софтуерът не може да бъде „тежест“ и заплаха от санкции.

Какъв е проблемът с прости думи: софтуерът, който ползва бизнесът, незвисимо дали е безплатен или разработен, специално за неговите нужди, не може да бъде използван след 31.01.2020 . Може да се използва само софтуер, лизцензиран от НАП – големият бизнес трябваше да лицензира своя, а малкият и средният бизнес – да избират от лицензираните от НАП софтуери. Разходите за тази промяна варират от няколко стотин лева, до няколко стотин хиляди лева и изискват годишна такса за поддръжка. Чрез този софтуер НАП ще има непрекъснат достъп до чувствителна информация, свързана с търговската тайна, защото Н-18 изисква пълен достъп до данни като: контрагенти, доставни цени, отстъпки, видове стоки и др. Съвсем резонни са тук опасенията на бизнеса за неоторизирано разпостранение и използване на чувствителна информация.

Бизнесът, който няма нужда (или реши да не използва СУПТО), пък бе сюрпризиран от редица промени, касаещи дейността му, като не му се оставя достатъчно време да реагира и преструктурира работата си. Най-малкият бизнес също се лута в липсата на яснота какво точно се иска от него. Последните промени, касаещи всеки търговец, например, се очаква да бъдат публикувани в края на този месец.

И докато IT специалистите, счетоводителите и юристите работеха по казуса и ясно заявиха, че да се принуди бизнесът да използва софтуер, който дори все още не съществува в някои случаи, е с висок неоправдан риск и е противозаконно, темата остана извън вниманието на медиите и голяма част от търговците.

От 2018г. до сега, IT специалисти и представители на браншови организации работят съвместно с НАП и постигат изчистване на някои двусмислици, както и създават работещ софтуер за някои браншове. Въпреки напредъка, обаче, в наредбата остават редица противоречия и неясноти, които ще станат основание за тълкувания от страна на служителите на НАП при прилагане на санкции. Всеки казус – а те са хиляди, влиза в тълкувателен режим. Дори самата дефиниция на СУПТО е толкова неясна и мъглява, че от НАП постоянно я тълкуват. Всяко тълкуване, схема, допълнителна информация, както и отговори на запитвания НЯМАТ юридическа стойност и това хвърля както самите разработчици, така и бизнеса в неизвестност. 

Недопустимо и в противоречие със закона е да се създават състави на административни нарушения, които не са точни и конкретни и позволяват различни тълкувания от страна на контролните органи, адресатите на нормата (задължението) и правораздаващите органи. (Да не забравяме, че само и единствено съдът има право да тълкува, НАП – не.)  

Освен противоречия и неясноти в самата Н-18, според експертите, има и противоречие с: Директива (ЕС) 1535/2015; Противоречия с материално правните разпоредби на Българското законодателство, правото на Европейския съюз и Международното право; Противоречие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за предприемане на мерки за сигурност при обработване на лични данни; противоречие с основни разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН); Конституцията на РБ; Европейското право и др. 

Каква е позицията на БСК (Българска Стопанска Камара)? 

На приходната агенция и нейните служители се предоставят неприсъщи функции, специфични методи и инструменти, използвани от органите на дознанието и следствието, за които служителите нямат необходимата подготовка.
Не е представена оценка на въздействието на необходимия допълнителен административен капацитет и бюджетни разходи и очакваните ефекти.

Предлаганата промяна ще доведе до повишаване на разходите на бизнеса и в частност на малките предприятия.

Разширяват се инструментите за селективен натиск върху бизнеса, конкретни физически лица – служители и собственици на съответните дружества при неизяснени процедури и условия за осъществяване на непосредствени контакти с длъжностни лица, създават се допълнителни възможности за корупционни действия и практики от страна на служителите на приходната администрация.

Предложенията увеличават значително административната тежест, категорично не съдействат за съкращаване сроковете за приключване на административните производства и силно контрастират с нереализираните предимства и възможности на електронните услуги, управление и контрол върху стопанската дейност и администриране на данъчните задължения.

През 2019г. БСК инициира оспорване пред Върховния административен съд (ВАС) на новите изисквания в Н-18, делото ще се гледа през м. Май тази година. Междувременно, ВАС отвърли искането влизането в сила на Н-18 да бъде отложено до решението на съда.

Много често срещан отговор на въпроса към търговец „Защо сте неподготвен?“ е „Защото никой не предполагаше, че това безумие може да се случи.“

Какви са опасенията:

  1. Покачване на цените (от 10 до 30% увеличение се очаква в промишлените и хранителните стоки още през м. Февруари 2020);
  2. С влизане в сила на промените в наредба Н-18, връзката на мобилните оператори и сървърите на НАП стават от стратегическо значение. Почти всяка транзакция ще зависи от наличето на мобилна връзка. Няма връзка – не може да си купим почти нищо. Под въпрос е дали и как ще можете да ползваме редица услуги – медицински, например. Което поставя съвсем резонния въпрос какво ще се случи при форсмажорни обстоятелства като природно бедствие, тероризъм, хакерска атака, саботаж и др. подобни? Изтичането на лични данни от сървърите на НАП (Министерство на Финансите) през 2019г. още повече засилва тези опасения;
  3. Липсата на възможност да се тества СУПТО в обект за търговия и/или производство оставя много въпросителни как ще работи бизнеса след 31.01.2020;
  4. Все повече разходи, административна тежест и свръхрегулации пред новите предприемачи;
  5. Органичаване на конкуренцията и възможни фалити на малки и средни търговци.

*СУПТО – софтуер за управление на продажбите в търговските обекти

SHARE