SHARE

Евродепутатите призовават ЕС да се присъедини към Истанбулската конвенция и всички държави членки да я ратифицират, за да се прекрати насилието над жените.
Незаконодателната резолюция, приета с 500 гласа „за“, срещу 91 гласа „против“ и 50 гласа „въздържал се“ в четвъртък, призовава Съвета на ЕС незабавно да приключи процеса на ратифициране на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени, също известна като Истанбулската конвенция. Тя призовава седемте държави, които са я подписали, но още не са я ратифицирали – България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и Обединеното кралство, да го направят без отлагане.

Гласуването от България е както следва (цитирано от Клуб Z):

Българските представители, подкрепили текста, са от ДПС и либералната група „Обнови Европа“ (ОЕ). Това са Илхан Кючюк и Атидже Алиева Вели. Третият наш депутат от тази група – Искра Михайлова, не участва в гласуването. Кючюк бе един от вносителите на предложението.

Против предложението гласуваха 8 – Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков от ВМРО и групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), Асим Адемов, Александър Йорданов и Андрей Новаков от Европейската народна партия (ЕНП).

Интересното е, че само трима евродепутати от групата на ПЕС са били против текста. И те са българи – Иво Христов, Цветелина Пенкова и Петър Витанов.

Въздържаха се Радан Кънев от ДБ, Емил Радев и Андрей Ковачев от ГЕРБ, Сергей Станишев и Елена Йончева от БСП.

Още един интересен факт – Станишев бе поддръжник на Конвенцията.

Евродепутатите осъждат атаките и кампаниите срещу Конвенцията в някои страни, които са основани на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържанието пред обществото.

Депутатите изискват от Комисията да добави борбата срещу основаното на пола насилие като приоритет в следващата европейска стратегия за равенство между половете. Те също искат от Комисията да представи законодателен акт за справянето с всички форми на насилие, основано на пола – включително онлайн тормоз и кибернасилие – и призовават насилието срещу жените да бъде включено в каталога на деянията, признати от ЕС за престъпления.

Всички държави членки трябва да гарантират правилното прилагане и изпълнение на Конвенцията, като осигурят адекватно финансиране и човешки ресурси за компетентните служби. Предоставянето на подходящо обучение за всички специалисти, които работят с жертви на насилие (магистрати, доктори, полицаи и др.), е особено важно.

ЕП също така потвърди позицията си в подкрепа на целевото заделяне на 193,5 млн. евро за дейности за предотвратяване и борба с основаното на пола насилие в рамките на програмата „Права и ценности“ на ЕС.

Бързи факти

Истанбулската конвенция, приета от Съвета на Европа през 2011 г, влезе в сила през 2014 г. и беше подписана от ЕС през юни 2017 г. Тя е първият международен правно обвързващ инструмент по въпроса – държавите, които са я ратифицирали, трябва да спазват изчерпателни, правнообвързващи стандарти за превенция на основаното на пола насилие, защита на жертвите и наказание на извършителите.

Според допитване от 2014 г. на Агенцията на ЕС за основните права, всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след 15-та годишна възраст. 55% от жените са били изложени на поне една форма на сексуален тормоз. (11% за били жертви на кибертормоз). Една от двадесет жени е била изнасилена.

SHARE