SHARE

От адв. Албена Белянова във Фейсбук

Едно обгазяване. Един обгазен. Аз решавам. Никакви угризения.

По време на проведеното на 02.09.2020 г. Велико народно въстание служители на МВР използваха химически вещества за намаляване способността за съпротива на протестиращите чрез дразнещо въздействие върху очите, кожата и горните дихателни пътища.

По реда на Закона за достъп до обществена информация заявих и с Решение от 16.09.2020 г. от МВР ми бе предоставена информация, че при охрана на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред служителите на МВР използват САМО утвърдени от министъра на здравеопазването химически вещества.

В тази връзка, също по реда на Закона за достъп до обществена информация, поисках от министъра на здравеопазването да ми предостави информация кои са утвърдените от него химически вещества, разрешени за използване от служителите на МВР.
Отговорът от Министерството на здравеопазването гласи, че в Министерството на здравеопазването към настоящия момент НЯМА постъпили заявления от МВР за утвърждаване на химични вещества, които да се използват при изпълнение на служебните задължения на полицейските органи.

Полицейските органи, но които гражданите плащат заплатите, обгазяват същите тези граждани с каквото си искат. Толкова за върховенството на закона.

SHARE