SHARE

Главният прокурор на републиката в интервю за Валерия Велева и нейния сайт „Епицентър“:

„Единственият, който въздава правосъдие, е Господ. Аз не въздавам правосъдие. Аз съм инструмент, с който Той прави нещата, които смята за правилни. И аз не влагам в това никаква емоция. Като извършвам някакви действия, аз смятам, че са правилни и спазвам закона.“

Исаия 42 Първа песен за Служителя Господен – Месия

„Ето Моя Служител, за Когото Аз съм опора; това е Моят Избраник, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, за да възвести Той съдебна присъда над народите. Той няма да вика, няма да шуми, нито гласът Му ще се разнася по улиците. Той няма да строши пречупена тръстика и няма да угаси тлеещ фитил; ще раздава правосъдие според истината. Няма да отслабне, нито ще изнемогне, докато не утвърди на земята правосъдието и народите ще очакват поучение от Него.“

SHARE