SHARE

„Само преди броени минути, в коридора пред тази зала в присъствието на г-н Цацаров и г-н Чолаков, Гешев ми заяви буквално:

„Поздравявам ви, г-жо Дишева – пред вас стои блестяща политическа кариера – от вас ще излезе прекрасен общински съветник.
Попитах – заплашвате ли ме?
А той каза: „Не, не.“ И се изсмя…
Заявявам, че приемам това като откровена заплаха и внушение пред моето бъдеще и като член на ВСС, и като съдия.Казвам това, за да подкрепя позицията си за липсата на професионални и нравствени качества у кандидата.“

Атанаска Дишева по време на заседанието на ВСС, на което гласува против за избора на Гешев за главен прокурор

SHARE