SHARE

„В интервюто си за БНТ г-н Гешев отрази по достъпен за всички граждани представите на прокуратурата за нейната роля на репресивен орган срещу предварително избирателно посочени идейни и икономически конкуренти – противно на принципа за равенство пред закона, плурализъм на мненията и свободна конкуренция, на орган, чиято основна задача е да „арестува“ и провежда показни акции, който може да осъществява „привременно правосъдие“, вместо да изправя заподозрените в престъпления лица пред съд, който да произнесе присъда.“

Здравка Калайджиева, адвокат правозащитник, в интервю за „Дневник“

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.