SHARE

„В България сме изправени пред една система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина; която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и, разбира се, съдебната система. Действията ѝ не се огласяват, а се държат в тайна.“

Лозан Панов,
председател на Върховния касационен съд

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.