SHARE

„Франция започва пътя си към Европа с Наполеон през 1799 г. и приключва през 1815 г. при Ватерло.

Следва реставрация на бившия режим.

Следващата европейска вълна във Франция е през 1848 г.

България започва пътя си към Европа с поканата за присъединяване през 1999 г. и приключва с отказа си за съдебна реформа през 2015 г.

Следва реставрация на бившия режим.

Следващата европейска вълна в България?“

Евгений Кънев

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.