SHARE

„Неограничената власт в ръцете на ограничени хора винаги води до жестокост.“

Александър Солженицин,
починал на 3 август 2008 г.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.