SHARE

Четири ключови въпроса, на които трябва да търсим отговор в бюджет 2018:

1. Ще излезе ли България от групата на страни с прекомерни макроикономически дисбаланси?

Там сме в не особено приятна компания с Хърватия, Франция, Португалия, Италия и Кипър. Извън общата оценка на бюджетната стабилност, фокусът тази година е върху подобряване на събираемостта на данъците, реформи при възлагането на обществени поръчки, по-ефективна процедура по-несъстоятелност, социално и образователно включване на онези, които към момента трудно намират заетост и получават достъп до образование.

2. Ще бъдат ли създадени стимули, които насърчават увеличаване на заетостта в частния сектор?

Инструментите са най-общо два. От една страна, публичният сектор е голям работодател и всяко съкращаване на хора – било заради ниска натовареност, било заради оттегляне на държавата от определени дейности, било чрез заместване с компютри – означава повече свободни хора за наемане в частния сектор. Точно в период на бърз икономически растеж и нарастващо търсене на работници е подходящо да се правят подобни стъпки. От друга страна, достъпът до различни социални трансфери – например обезщетения за безработица, отпуски, болнични и др. – създават различни стимули за работа. За да расте по-бързо икономиката, активно търсещите работа трябва да се увеличат.

3. Ще бъде ли създадена финансова рамка, която създава стимули за по-добро качество на образованието за по-широк кръг деца?

Не е достатъчно просто да се увеличи бюджетът за функция „Образование“, не е достатъчно и да се насочат парите за заплати на учителите. Въпросът е дали насочването на средствата ще създаде стимул за решаване на конкретни проблеми – привличане на учители там, където липсват, или за конкретни предмети, увеличаване на достъпа за деца от уязвими групи, в семейства с нисък социален и образователен статус и т.н. Още повече въпросът е дали и как увеличените средства ще финансират дейности, които ще повишат образователните постижения на максимално широк кръг деца – да не забравяме огромния дял на двойките на матурите по математика след 7-и клас или лошите резултати в международните изследвания ПИЗА по математика и езикова грамотност.

4. Ще има ли стимули за подобряването на бизнес средата?

Ще има ли бюджетен стимул за онези ведомства, които подобряват ефективността и скоростта на работата си, облекчават бизнеса и гражданите, въвеждат нови технологии, и обратно – ще бъдат ли финансово санкционирани онези, които създават и прилагат тромави и скъпи процеси за работа, отблъскващи инвестиционния интерес към България?

SHARE
Лъчезар Богданов, икономист, Industry Watch