SHARE

Проучване на ABC показва, че повечето американци не желаят да подкрепят президента Доналд Тръмп на изборите през 2020 г., като здравната и имиграционната политика се посочват като основни решаващи фактори.

55% от анкетираните отказват да гласуват за Тръмп през 2020 г., а 40% се противопоставят на преизбирането му на базата на политиката му в здравеопазването. По отношение на имиграцията 44% са против втори мандат за президента, докато 31% го подкрепят.

Мнозинството от анкетираните американци – 58% – също смятат, че Тръмп е лъгал обществеността в контекста на разследването на Мълър.

Проучването показва, че тази тенденция може да окаже значително въздействие, тъй като 36% от анкетираните посочват, че докладът на Мълър, чиято редактирана версия бе публикувана на 18 април, ги кара да се противопоставят на преизбирането на Тръмп през 2020 година.

Избирателната активност междувременно изглежда „забележително“ висока, като 75% от американците, включително 85% от регистрираните гласоподаватели, заявяват, че „със сигурност“ ще гласуват на изборите.

Информационната агенция отбелязва, че ако тази тенденция се запази, това би могло да даде тласък на демократичните кандидати, чиито основни групи поддръжници са „по-малко надеждни гласоподаватели“.

Също така подкрепата вътре в собствената му партия за Тръмп показва леко понижение в анкетата – 15% от републиканците заявяват, че „определено не“ ще подкрепят преизбирането на президента, като 30% от тях посочват, че се определят за „консерватори“.

Източник: The Independent

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.