SHARE

Двайсет организации, обединени в група „Бетономорие“, излизат на 20 юни на протестен лагер за вето пред президентството. Събитието се подкрепя от инициативен комитет кемпер общество.

Днес, в 11 часа, представители на гражданската група „Бетономорие“ внасят при президента на Република България ценностните си искания по отношение за закона и Черноморието с цел спиране на обезобразяването и презастрояването на крайбрежието и защита на конституционните граждански права. Заедно с тях организациите обосновават искането си за вето със следните проблеми на гласувания законопроект и настояват за среща с президента.

• Законопроектът нарушава конституционните задължения на държавата да осигури поддържането и разнообразието на живата природа, допускайки увреждането на дюните с най-голяма площ – зараждащите се дюни, които непонятно са изключени от регламента.
• Законопроектът ограничава правото на гражданите на свободно придвижване, като на практика забранява палатките, кемперите и караваните на собственото им българско черноморско крайбрежие.
• Законопроектът ограничава правото на физическите лица по черноморското крайбрежие да управляват земите, горите или урбанизираните си имоти само след нова неясна категоризация.
• Законопроектът нарушава основния конституционен принцип на правовата държава, създавайки условия централните и местните власти, по свое усмотрение и без ясни правила, да наказват туристи и собственици.
• Законопроектът на практика не създава устойчива регулация срещу увреждането и замърсяването, а по недопустим съсловен принцип предварително уличава къмпинг културата като единствен нарушител на законността по Черноморието.
От Асоциацияна на парковете в България внасят обосновано становище за вето върху чл. 24в и чл. 30 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, като в задълбочена аргументация засяга конституционното задължение и отговорност на държавата да осигурява такова законодателство, което да гарантира осъществяването на правата по чл. 15 и 55 от Конституцията, а грижата за околната среда е задължителна на всички нива на правна регулация и казва, че противното не съответства на разбирането за правовия характер на държавата (Решение № 12 от 28 ноември 2013 г. по КД № 9 от 2013 г.).

Становището подчертава и чл. 55 от Конституцията, с който се гарантира основното право на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда, в съответствие с установените стандарти и нормативи, както и задължението им да опазват околната среда. Обосновката на искането за вето се опира и на постановеното съгласно Червена книга на България, том. 3, издание на БАН от 2015 г., и посочените отрицателно действащи фактори за четирите вида дюни: „Интензивно развитие на туризма и урбанизацията, замърсяване на плажната ивица и дюните…” Като необходими мерки за възстановяване и опазване Червената книга посочва: Прекратяване на застрояването, урбанизацията и деградацията на запазените дюни и плажове по Черноморието, ограничаване на туристическия натиск, управление на защитените зони, се казва в становището.
В разрез с конституционния принцип на правовата държава становището подчертава, че в ЗУЧК съществува единствено определение на пясъчни дюни, а не различните видове дюни. Липсата на яснота къде гражданите и юридическите лица ще бъдат глобявани и санкционирани и къде не прави текста на чл. 30 неясен и неточен, оставяйки широко поле за различни и противоречиви тълкувания и прилагане, което противоречи на разпоредбата на чл. 4, ал. 1 на Конституцията.

По отношение на чл. 24 от Асоциацията на парковете считат, че законодателят, ограничавайки средствата за придвижване в обхвата на черноморското крайбрежие, като изключва кемперите и караваните, нарушава принципа за свободно придвижване на територията на страната, залегнал в чл. 45, ал. 1 на Конституцията на Република България. Това право може да се ограничи само на основания за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

 

Със забраната на поставянето на палатки и шатри на всички места извън тези, определени по реда на чл. 10а, от които изрично са изключени категоризираните къмпинги, законодателят практически е забранил тяхното използване и по този начин е нарушил разпоредбите на чл. 17 на Конституцията, защитаващ правото на частната собственост и чл. 19, ал.3, задължаващи закона да закриля инвестициите и стопанската дейност на гражданите.

В социалните мрежи и на страницата на събитието на „Бетономорие“ се отчита остро негодувание от създадения строг регламент за хората, които обичат къмпинг културата и които не нараняват или замърсяват околната среда, а в същото време пред очите ни хотели с мащабна площ се разполагат директно върху дюни и непосредствено до вълните. Гражданите искат регламентирана възможност за граждански сигнали и гарантирани остри санкции срещу увреждащите средата, а не срещу една-единствена група любители на туризма близо до природата.

Седмицата на „Бетономорие“ продължава и от днес с поредица акции. Днес от 18:36 на пл. „Народно събрание“ доброволци организират подписка за налагане на президентско вето.

„Бетономорие“ расте и обединява Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българска фондация „Биоразнообразие“, Свободен Камен бряг, Софийски дискусионен форум, Интерактивна България, сдружение „Да запазим Корал“ и съмишленици, Гражданска инициатива „За делфините“, „Спаси Пирин“, Гражданска инициатива ИК за „Лозенец“, Организация за закрила на българските граждани, Инициативен комитет кемпер общество, Камара на геодезистите в Бълария с председател Йоан Кратерзиян. Исканията са подкрепени и от Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, лидери на мнение и обществени фигури в сферата на различни творчески и професионални съсловия.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.