SHARE

Препубликуваме целия текст на петицията срещу назначаването на скандалния бивш шеф на КПКОНПИ Пламен Георгиев за генерален консул във Валенсия:

Уважаеми г-н Борисов,
Уважаема г-жо Захариева,

След информацията, разпространена от българските медии, българите, живеещи във Валенсия (и не само тук) сме възмутени от решението на правителството на Р. България за назначаването на г-н Пламен Георгиев за генерален консул във Валенсия. Позовавайки се на Закона за дипоматическата служба и скандалния имидж на бившия председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) г-н Пламен Георгиев, ние, българите във Валенсия и останалата част от Испания, настояваме да ни се отговори на следните въпроси:

1. Провеждан ли е публичен конкурс за заемане на длъжността генерален консул на Р.България във Валенсия, както изисква чл. 26. (1) (Доп. – ДВ, бр. 69 от 2011 г., в сила от 08.09.2011 г.) от гореспоменатия Закон за дипломатическата служба? Ако е провеждан такъв, бихме искали да ни се представи протокола от него.

2. В чл. 27. (1) от същия закон се казва: „За дипломатически служител може да бъде назначено лице, което има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в зависимост от потребностите на дипломатическата служба”. Ние питаме: „За какво ще послужи юридическото образование на г-н Герогиев при изпълняване на служебните му задължения в Генералното консулство във Валенсия?”

3. В чл. 27. (2) е заложено, че за заемане на пост в дипломатическа служба се изисква владеене най-малко на един чужд език. Ние питаме: „Какви езици владее г-н Георгиев и на какво ниво?”

Г-н Борисов, г-жо Захариева,
не приемаме доводът Ви за назначаване на г-н Георгиев, че същият е имал изключително добри контакти с испанските правоохранителни органи. Уважаеми управляващи, на нас, българите във Валенсия и околностите, ни трябва професионална, компетентна и загрижена консулска защита и подкрепа, защото мнозинството сме трудещи се граждани, а не престъпници.

Медиите в Испания също отразиха скандала около г-н Георгиев и не само него. Като взехте това решение, замислихте ли се какво ще стане с имиджа на България, след като един от дипломатите ѝ има съмнително съвсем близко минало? А за нас замислихте ли се? Или ние не сме фактор, с който да се съобразявате? Очакваме с нетърпение Вашите отговори, защото вече минахте всички граници на етиката!

Можете да подкрепите петицията тук

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.