SHARE

Дотук като за България преминаването през бурята на COVID-19 върви нормално. За мен лично по-добре от очакваното. Смущават ме все пак няколко неща. 

Все по-настойчиво стои въпросът: какъв брой хора се изследват и дали този брой съответства на целта да се ограничини възможно най-бързо разпространението на епидемията? Какво прави правителството, за да разгърне възможно най-мащабно тестването за COVID-19? Стои също въпросът: как са снабдени с апаратура и предпазни средства болници, лекари, сестри, санитарен персонал, които се очаква да посрещнат прилилива от по-тежките и критични случаи. Каква част от апаратурата наистина работи? Защото с голи ръце, камъни и дърве лекарите няма да могат да свършат това, което очакваме от тях. Освен, че може една част от медиците да бъдат засегнати и да се окажат изобщо в невъзможност да работят и спасяват други хора. Няма да стане и със заставянето им по наказателноправен ред.

На следващо място, искаме или не, навлязохме в икономическо сътресение, чийто мащаби все още никой не може да предвиди. Реакциите на правителството по отношение на смекчаване на икономическите поражения от спирането на нормалния порядък на живота до момента са никакви. НИКАКВИ.

Дори нямам намерение да коментирам тази глупост, да си продадели работодателите колите, за да преодолеели кризата…В същото време Германия обяви пакет за реакция от 500 мрд. евро, Франция от 300 млрд. евро, Испания от 200 млрд. евро, а Сърбия обяви отлагане на различни текущи плащания за 3 месеца…

Накрая, доколкото макар и в извънредно положение, все още сме демократична и правова държава, изобщо не разбирам как точно се вписва в действащата правна уредба активността на прокуратурата по въпроси, които излизат извън нейните функции и правомощия – например да дава указазания на здравните органи как да си вършат работата, да предписва законодателни, управленски и антикризисни мерки на правителството, Народното събрание или оперативния щаб. Не това, не е работа на главния прокурор, за това си има други органи. Конституция и разделение на властите.

Там пише, че други органи правят преценка и вземат решения за необходимите мерки на управление на обществото, за съответната правна уредба и за нейното прилагане. Прокуратурата се занимава с разследването, доказването и повдигането на обвинения при извършени престъпления. Не ръководи, не изземва и не замества други органи на държавата власт в управлението на страната.

Препубликувано от Фейсбук

SHARE
Христо Христев е преподавател по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Завършил е право в Софийския университет и право на ЕС в Университета в Нанси, Франция. Доктор по публичноправни науки и право на ЕС от Университета в Нанси.