Автори Posts by Христо Христев

Христо Христев

57 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Христо Христев е преподавател по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Завършил е право в Софийския университет и право на ЕС в Университета в Нанси, Франция. Доктор по публичноправни науки и право на ЕС от Университета в Нанси.

На 12 юли 1991 година е приета настоящата българска Конституция. Дълго време я наричахме "нова", но предвид на това, че скоро ще се навършат...

Степента ми на отвращение от това, което имаме като обществена реалност и особено като официални въплъщения на т.нар. българска държава, е достигнала до състояние...

На 14 юни 2013 година българската мафия направи опит да формализира контрола си над българското общество и държава чрез поставянето на многозначната фигура Делян...

Държавата представлява преди всичко общ приемлив порядък на живота. Форми, правила, системи на действие в различни области и ситуации, които ни позволяват да живеем...

От 23 до 26 май тази година ще се проведат деветите преки общи избори за членове на Европейския парламент и третите за България след...

На 9 май 1950 година министърът на външните работи на Френската репубика Робер Шуман се обръща към Германия с предложение за поставянето под общо...