SHARE

Днес група адвокати и адвокатски кантори подадоха сигнал до Европейската комисия и всички компетентни длъжностни лица в Европейския съюз, натоварени със задачата да съблюдават върховенството на правото, спазването на Европейското законодателство и гарантирането на гражданските и процесуалните права на гражданите на страните-членки.

Сред инициаторите и подписалите е и един от основателите на ТерминалНО адв. Румен Петров.

Предмет на сигнала е отказът на българската държава да гарантира спазването на презумпцията за невиновност, предвидена в националното ни законодателство и доразвита в Директива (ЕС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, както и съзнателното и последователно нарушаване на този основен принцип и процесуално право в съвременното демократично общество от страна на Прокуратурата на Република България.

Сигналът идва след отказа на Прокуратурата и на висшия ѝ кадрови орган – Прокурорската колегия на ВСС, да признаят и вземат отношение по порочната практика на държавното обвинение да разнася доказателства, лична кореспонденция, обвинителни тези и позорни квалификации по отношение на лица, срещу които няма влязла в сила присъда, а дори и срещу лица, които нямат качеството на обвиняеми.

Правото на справедлив процес е основно гражданско и процесуално право, предмет на множество европейски и международни регулации, защото е осъзнато отдавна като висша ценност в съвременното общество. Презумпцията за невиновност е основен стълб на справедливия процес. Без тези права е невъзможно правосъдие, невъзможна е справедливост и това засяга всички.
Ние, българските адвокати, подписали се под този сигнал, призоваваме всички адвокати, адвокатски колегии, адвокатски сдружения, неправителствени организации и граждани, които споделят становището, изразено в сигнала, да се присъединят към него като изпратят нарочен имейл в този смисъл до длъжностните лица, посочени в сигнала, чиито имейли също ще намерите в него. Можем да покажем, че когато българската държава и българските институции не желаят да пазят върховенството на закона, европейските ценности и европейското право, ние, българските граждани, ще се изправим в негова защита.

Подписалите сигнала са:

 1. Адв. Ася Олегова Манджукова-Стоянова, АД „Манджукова, Шопов, Петров” – гр. София;
 2. Адв. Милен Атанасов Шопов, АД „Манджукова, Шопов, Петров” – гр. София;
 3. Адв. Румен Василев Петров, АД „Манджукова, Шопов, Петров” – гр. София;
 4. Адв. Янко Христов Стоянов, АД „Манджукова, Шопов, Петров” – гр. София;
 5. Адв. Даниела Стефанова Доковска, Адвокатско дружество Доковска, Атанасов исъдружници – гр. София;
 6. Адв. Ина Николаева Лулчева, Адвокатско дружество Доковска, Атанасов исъдружници – гр. София;
 7. Адв. Златка Стефанова Динева, Адвокатско дружество Доковска, Атанасов и съдружници – гр. София;
 8. Адв. Никола Георгиев Атанасов, Адвокатско дружество Доковска, Атанасов и съдружници – гр. София;
 9. Адв. Даниела Василева Василева, Адвокатско дружество Доковска, Атанасов и съдружници – гр. София;
 10. 10.Адв. Васил Тончев Василев, Адвокатско дружество Доковска, Атанасов и съдружници – гр. София;
 11. 11. Адв. Иглика Василева Василева, Адвокатско дружество Доковска, Атанасов и съдружници – гр. София;
 12. Адв. Константин Начев Симеонов – АК – Благоевград;
 13. Адв. Катина Бончева, Адвокатско дружество „Екимджиев и партньори” – гр. Пловдив;
 14. Адв. Михаил Екимджиев, Адвокатско дружество „Екимджиев и партньори” – гр.Пловдив;
 15. Адв. Илиян Милков Василев – САК;
 16. Доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК, преподавател в Софийски университет„Св. Климент Охридски” по право на ЕС.

Целият сигнал вижте тук:

Ние от “14 юни” заставаме зад този сигнал!

Posted by ПП "14 юни" on Thursday, 23 July 2020
SHARE